voice coaching stempedagoge logopediste Liva Cuypers

nieuwe website in aanbouw / new website under construction

Livia Cuypers
uw stemcoach en stemtherapeut,
uw logopediste en erkend Lichtenberg-stempedagoge,
gespecialiseerd in spreekstem en zangstem.

voice coaching stempedagoge logopediste Liva Cuypers Livia Cuypers (°1974) is logopediste en erkend Lichtenberg-stempedagoge. Zij werkt voltijds met sprekers en zangers die hun stem technisch gezond willen leren gebruiken.

Livia is gefascineerd door muziek en klank. Na het behalen van haar diploma Logopedie (1995) begon ze meteen haar beroep uit te oefenen. In 1999 kwam ze bij het zoeken naar een opleiding voor verdere stemontwikkeling (spreek- en zangstem) in contact met de Lichtenbergermethode, in het Nederlandstalig taalgebied ook bekend als “Klankgeoriënteerd zingen en spreken”. De effecten en veranderingen die ze zelf ondervond, dreven haar tot een verdere verdieping van de methode. In 2005 beëindigde ze met succes de 3-jarige opleiding tot stempedagoog in Duitsland, aan het Lichtenbergerinstituut. Nog steeds reist ze regelmatig daarheen om op de hoogte te blijven van de meest recente evoluties.

Sedert 2008 volgt ze opleidingen in “Complete Vocal Technique” (2008: Summercourse Tilburg; 2009-2010: 1-year course Utrecht; 2012-2013: Soloist & Songwriting course Kopenhagen), een Deense methode die haar een grondig inzicht geeft in het stemgebruik bij verschillende zangstijlen. Ze past heel wat van deze technieken ook voor de spreekstem toe.

Sinds januari 2014 legt ze zich eveneens toe op "Estill Voice Training" (EVT- level 1), een Amerikaanse methode die een klare kijk geeft op het praktische verband tussen stemgebruik enerzijds en bouw en werking van de stem anderszijds.

Heel bewust bestudeert ze gedetailleerd de rijkdom van verschillende methodes om de veelzijdigheid en subtiliteit van de stem te doorgronden en te laten openbloeien.

Livia houdt ervan diverse zangtechnieken, zoals vereist bij klassieke zang, kleinkunst, pop en rock zelf te exploreren, om zo de noden en verwachtingen van zangers optimaal aan te voelen en te begrijpen.

Ze speelt piano en gitaar, meestal om zichzelf of anderen bij het zingen te begeleiden.

Voorts is ze regelmatig gastdocent stemcoaching in het Muziekcentrum Het Depot in Leuven.

Ruim 6 jaar begeleidt ze als externe promotor Bachelorproeven aan Arteveldehogeschool Gent, afdeling Logopedie. Op deze manier is er een permanente en steeds actuele link tussen haar praktisch werk en het huidige wetenschappelijk onderzoek naar de efficiëntie van toegepaste stemtechnieken binnen stemtherapie.

Ze is ook lid van het advisory board van EVTA-be (European Voice Teachers Association) waar ze tevens af en toe gastdocent is.

Tarieven

STEMTHERAPIE = LOGOPEDIE
(op voorschrift van de neus-keel-oorarts)

Tarieven vanaf 1 januari 2015

Logopedisch stemonderzoek met schriftelijk verslag:

* aanvangsbilan: 30,87 euro per 30 min.
Terugbetaling door ziekenfonds voor rechthebbenden zonder voorkeursregeling: 23,16 euro.
Terugbetaling door ziekenfonds voor rechthebbenden met voorkeursregeling: 27,79 euro.

* evolutiebilan: 44,11 euro.
Terugbetaling door ziekenfonds voor rechthebbenden zonder voorkeursregeling: 33,09 euro.
Terugbetaling door ziekenfonds voor rechthebbenden met voorkeursregeling: 39,70 euro.

Logopedische stemtherapie:
Verstrekking van 30 min.: 22,05 euro.
Terugbetaling door ziekenfonds voor rechthebbenden zonder voorkeursregeling: 16,54 euro.
Terugbetaling door ziekenfonds voor rechthebbenden met voorkeursregeling: 19,85 euro.

STEMCOACHING

Tarieven vanaf 1 januari 2015

Individuele sessies
25 euro per 30 min.
50 euro per 60 min.

Individuele sessie + "leren door observeren"
65 euro per 60 min/persoon

"Stem je Stem": Intensieve Seizoensweken (4 namiddagen)
4 X 65 euro per persoon voor 3u
"Stem je Stem": Groeigroep (data zelf te bepalen)
65 euro per persoon voor 3u

Waar ?

De Groeipraktijk

Korbeek-Losestraat 121
3001 Heverlee (Leuven) (2km van Leuven centrum)

Ook op verplaatsing (te bespreken).

Contact

Gsm: +32 (0)474 45 94 17
mail: livia.cuypers@skynet.be

Livia Cuypers
your voice coach and voice therapist,
your speech therapist and certified Lichtenberger voice didactician,
specialised in speaking and singing voice.

Livia Cuypers (°1974) is a qualified speech therapist and a certified Lichtenberger voice didactician. She works full-time with speakers and singers wishing to sustainably master their voice.

Livia is fascinated by music and sound. On qualifying as a speech therapist (1995), she became a practitioner. She also studied the development of her own speaking and singing voice, which brought her in contact with the Lichtenberger method, in 1999. The effects and changes she experienced convinced her to study this method in depth.

In 2005, she successfully completed a 3-year training programme to become a certified voice didactician at the Lichtenberger Institute in Germany. She regularly travels to Lichtenberg to follow recent developments.

In 2010 she finished a 1-year course of “Complete Vocal Technique”, a Danish method that gave her a deep understanding of vocal use in different singing styles. She also applies many of these techniques to the speaking voice.

Livia likes to explore several singing techniques required in classical singing, singing songwriting, as well as pop and rock with a view to fully understanding the needs and expectations of a broad range of singers.

She plays piano and guitar, mainly to accompany her self or others while singing.

Where ?

De Groeipraktijk

Korbeek-Losestraat 121
B-3001 Heverlee (Leuven/Louvain)

Also on displacement (on request).

Contact

Gsm: +32 (0)474 45 94 17
mail: livia.cuypers@skynet.be